O tym jak medyczna profilaktyka w zachowaniu wigoru kobiety jest ważna, ma zdawać sobie